Επιλέξτε Page

Διαφήμιση

Απόκτηση Ψηφιακής Ταυτότητας & Ψηφιακής Άδειας Οδήγησης

Ευρωπαϊκό πορτοφόλι ψηφιακής ταυτότητας, Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ξεκινήσει να επεξεργάζεται το πλαίσιο για τη δημιουργία ενός ενιαίου πορτοφολιού ψηφιακής ταυτότητας, το οποίο θα επιτρέπει σε όλους τους Ευρωπαίους την αποθήκευση και ανταλλαγή στοιχείων και πληροφοριών μέσω μίας και μόνο εφαρμογής. Η πρωτοβουλία αυτή συγκαταλέγεται σε ένα διευρυμένο σκεπτικό άνετων παροχών και διαδικτυακών υπηρεσιών, το οποίο παγιώνεται πλέον ως δεδομένο στην μετά κορονοϊό πραγματικότητα
Οι οδηγίες παρακάτω αφορούν σε κινητά με λογισμικό Android.
Στο κινητό σας τηλέφωνο το οποίο έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο, βρίσκετε το Play Store και το επιλέγετε.

” Στο πλαίσιο της αναζήτησης του Play Store πληκτρολογείτε το: gov.gr wallet. Ακόμα και χωρίς να το πληκτρολογήσετε πλήρως, είναι πιθανό να σας το προτείνει παρακάτω. Επιλέγετε το gov.gr wallet”

Εμφανίζονται διάφορα σχετικά αποτελέσματα που αφορούν είτε στο gov.gr είτε σε wallet. Προσέχετε να επιλέξετε το Gov.gr Wallet.
Κάντε την λήψη σας όπως κάθε άλλο app

2. Είσοδος στην εφαρμογή και ταυτοποίηση του κατόχου

Σκοπός της ταυτοποίησης είναι αφενός η ταυτοποίηση των στοιχείων σας και αφετέρου η επιβεβαίωση ότι το κινητό στο οποίο θα αποσταλεί ο κωδικός ανήκει όντως σε εσάς.
Ξεκινάτε τη διαδικασία ταυτοποίησής σας. Επιλέγετε Σύνδεση με κωδικούς TaxisNet.

Επιμορφωτική Πύλη

Διαφήμιση

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code