Επιλέξτε Page

Διαφήμιση

Δ.Σ. Σωματείου

Κέντρων Υγείας HELLAS ΕΜΤky

Συγκροτήθηκε το Νέο διοικητικό συμβούλιο του Πανελλήνιου Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας HELLAS ΕΜΤky

Ειδικότερα, μετά τις αρχαιρεσίες της 10ης Φεβρουαρίου 2023 κατά την οποία εκλέχθηκαν τα νέα μέλη του διοικητικού συμβούλίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου προέβη σε ανασυγκρότηση αυτού σε Σώμα η οποία έλαβε χώρα κατά τη συνεδρίαση αυτού στις (13 Φεβρουαρίου 2023) και με ομόφωνη απόφαση εξέλεξε το νέο προεδρείο, το οποίο θα εκπροσωπεί το σωματείο για τα επόμενα τρία χρόνια.

Κατόπιν τούτων, το Διοικητικό Συμβούλιο, ανασυγκροτήθηκε σε Σώμα ως ακολούθως:

Μοχιανάκης Κων/νος

Μοχιανάκης Κων/νος

Πρόεδρος

7η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01 talk01 eikfc01  
Παπακώστας Δημήτριος

Παπακώστας Δημήτριος

Γενικός Γραμματέας

5η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Σταύρου Ελένη

Σταύρου Ελένη

Ταμίας

5η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Σόφης Γεώργιος

Σόφης Γεώργιος

Μέλος - Συντονιστής 6ης Υ.ΠΕ

6η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ

Ανυφαντάκης Εμμανουήλ

Μέλος

7η ΥΠΕ || Συμβασιούχος Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Κατσιάδας Βασίλειος

Κατσιάδας Βασίλειος

Αντιπρόεδρος

2η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Μάρος Δημήτριος

Μάρος Δημήτριος

Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

6η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Ρειζοπούλου Αναστασία

Ρειζοπούλου Αναστασία

Αναπληρώτρια Ταμίας

4η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Παπαδόπουλος Θεοχάρης

Παπαδόπουλος Θεοχάρης

Μέλος - Υπεύθυνος (DPO)

2η ΥΠΕ || Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου

mail01

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου απαρτίζεται από τους: α) Πρόεδρο, β) Αντιπρόεδρο, γ) Γενικό Γραμματέα, δ) Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, ε) Ταμία στ) Αναπληρωματικό Ταμία και τρία μέλη.

Διαφήμιση

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code