Επιλέξτε Page

Απειλές στα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Των Κέντρων Υγείας σε περίπτωση βλάβης Ασθενοφόρου

Απειλές στα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Των Κέντρων Υγείας σε περίπτωση βλάβης Ασθενοφόρου

Απειλές στα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων. Ανυπόστατα, αποφασίζω και διατάζω από τις Υ.ΠΕ σε συναδέλφους Πληρώματα Ασθενοφόρου των Κέντρων Υγείας σε περίπτωσης βλάβης των ασθενοφόρων

Συγκεκριμένα σε περίπτωση βλάβης ενός ασθενοφόρου που υπάγετε στο οποιοδήποτε Κέντρο Υγείας  της  Χώρας

Απειλούνται τα πληρώματα ασθενοφόρου ότι θα τους κοπούν τα Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας.

… ΔΕΊΤΕ ΤΟ ΈΓΓΡΑΦΟ …

Απειλές στα Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

===============

Ναι φυσικά Κύριοι καλά τα λέτε αλλά …

==============

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το παρόν άρθρο καταργήθηκε με την παράγραφο α του άρθρου 34 του νόμου 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015).

Άρθρο 34
Καταργούμενες διατάξεις

Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται:
α. Οι διατάξεις των άρθρων 12 έως 25, 28, 29, 30 του ν. 4024/2011, καθώς και οι κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσες υπουργικές αποφάσεις, και με την επιφύλαξη της παραγράφου στ’ του άρθρου 33 του νόμου αυτού, του άρθρου 31 με την επιφύλαξη της περίπτωσης α’ του άρθρου 33 του παρόντος και 32 με την επιφύλαξη της παραγράφου β’ του άρθρου 33 του παρόντος.
β. Η περίπτωση 12 της υποπαραγράφου Γ1 της παρ. Γ’ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012.
γ. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν. 2703/1999 (Α’ 72).
δ. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη, κατά το μέρος που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος ή κατά το μέρος που ρυθμίζει με διαφορετικό τρόπο θέματα που διέπονται από αυτόν.
===============

Τα παλαιωμένα ασθενοφόρα των 20 ετών με τα εκατομμύρια χιλιόμετρα, όταν παθαίνουν βλάβη και με την ευθύνη των Υ.ΠΕ να τα επισκευάσουν άμεσα, με χρόνους επισκευής ακόμη και μηνών φταίει ο “Οδηγός” τα πληρώματα ασθενοφόρου.

Οι οποίοι υπάλληλοι δίνουν αγώνα κάθε ημέρα με τα υπάρχοντα ασθενοφόρα να φέρουν εις πέρας τα επείγοντα περιστατικά, αντί ενός ευχαριστώ, έρχονται τώρα οι ιθύνοντες των καρεκλών να ρίξουν τις ευθύνες για άλλη μια φορά σε συναδέλφους και να τους απειλούν ότι,

αν δεν έχετε ασθενοφόρο δεν δικαιούστε τα Επιδόματα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας!!!

Ποιος ευθύνεται κύριοι/ες όταν χαλάει ένα ασθενοφόρο; Ποιος έχει την ευθύνη επισκευής αυτού;

Τα πληρώματα είναι εκεί, οι υπάλληλοι είναι εκεί στην εργασία τους, εάν δεν έχει η υπηρεσία την δυνατότητα να του παρέχει το εργαλείο εργασίας του ποίος φταίει;   Ο υπάλληλος;

Οι συμβάσεις εργασίας του εκάστοτε συναδέλφου είναι κεκτημένο και σε ισχύει από την στιγμή της προσλήψεως του σωστά; Ποιος μπορεί να αλλάξει μονομερώς την σύμβαση;

Συνάδελφοι το θέμα έχει και συνέχεια όλοι πλέον θα γνωρίζουν την ανικανότητα ορισμένων και την αποπομπή των ευθυνών τους.


Καθορισμός επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code