Επιλέξτε Page

Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου: Η ποιοτική αναβάθμιση είναι μονόδρομος

Διασώστης Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Η διαχείριση επειγόντων περιστατικών δεν είναι απλή διεκπεραίωση εγγράφων σε ένα γραφείο αλλά πράξη υψηλής ευθύνης και προτεραιότητας. Η ειδικότητα του Διασώστη Πλήρωμα Ασθενοφόρου παρέχει επείγουσα προ νοσοκομειακή φροντίδα στον πάσχοντα συνάνθρωπο μας.
Ένας ορισμός που απαιτεί αυξημένα ποιοτικά κριτήρια για την εφαρμογή του λόγο του ότι καλείται να διαχειριστεί τον ανθρώπινο πόνο και να συμβάλλει την αυξήσει του προσδόκιμου επιβίωσης της ανθρώπινης ζωής.

Μια ειδικότητα που απαιτεί:

Αυξημένη επαγρύπνηση και ετοιμότητα για την καλύτερη και σωστότερη εφαρμογή των αποφάσεων που θα κληθεί να πάρει στον τόπο του συμβάντος. Ικανότητα διαφύλαξης της ασφαλούς μετάβασης και προσέγγισης στο χώρο του συμβάντος.

Συνεχή εκπαίδευση και ενημέρωση για την εφαρμογή νέων πρωτοκόλλων σε συνδυασμό με την χρήση του διαθέσιμου εξοπλισμού.Την ικανότητα λήψης αποφάσεων και χειρισμών βάση των γνώσεων του κατά την ώρα της διαχείρισης του περιστατικού.

Την άμεση και ασφαλή μεταφορά του περιστατικού στο κατάλληλο υγειονομικό σχηματισμό.

Επείγουσα προ νοσοκομειακής φροντίδα

Μια ειδικότητα με αυξημένες απαιτήσεις και συνεχή εξέλιξη με αυξημένα ποιοτικά κριτήρια και δυνατότητά προσαρμογής στα νέα ιατρικά πρωτόκολλα.
Μοιραία και απαραίτητη η προσαρμογή στα νέα δεδομένα για την αναμενόμενη ποιοτική αναβάθμιση.
Είναι γεγονός ότι με γνώμονα όλα τα παραπάνω και με βάση τον ευρωπαϊκό κανονισμό και τις ανάλογες ευρωπαϊκές οδηγίες και πρωτόκολλα είμαστε υποχρεωμένοι στην προσαρμογή και την χάραξη μιας Ενιαίας Διαχείρισης  της επείγουσας προ νοσοκομειακής φροντίδας.
Οτιδήποτε άλλο δεν συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση, βασικός παράγοντας για την απρόσκοπτη φροντίδας των πασχόντων συνανθρώπων μας.
Η εμμονή σε ένα σύστημα διαχείρισης δύο ταχυτήτων που υπάρχει έως σήμερα δεν συμβάλλει στην αναβάθμιση και την προσαρμογή σε ποιοτικότερη παροχή υπηρεσιών.
Η ένταξη σε ένα ενιαίο φορέα που θα παρέχει ισότητα σε εκπαιδευτικό επίπεδο σε εξειδικευμένο υλικοτεχνικό εξοπλισμό και σε καλύτερο ενιαίο συντονισμό αποτελεί πλέον μονόδρομο.

Ο χρόνος μετράει πλέον αντίστροφα η εφαρμογή είναι αναγκαία γιατί προτεραιότητα έχει πλέον η ποιοτική παροχή υπηρεσιών αυτό ενδιαφέρει τον σωστό επαγγελματία διασώστη και αυτό έχει ανάγκη ο συνάνθρωπος μας.

Κωνσταντίνος Μοχιανάκης
Διασώστης 7ης ΥΠΕ Κέντρο Υγείας Χάρακα

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code