Επιλέξτε Page

Επιστροφή 1% από ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων) Οδηγίες

Τι αφορά η ειδική εισφορά 1% υπέρ ΤΠΔΥ-Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων

Το άρθρο 38 του Νόμου 3986/2011 καθορίζει την ειδική εισφορά ασφαλισμένων του ΤΠΔΥ

β) Καθιερώνεται ειδική εισφορά των ασφαλισμένων του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΤΠΔΥ) πέραν των προβλεπομένων, υπέρ του Ταμείου Πρόνοιας των Δημοσίων Υπαλλήλων. Η εισφορά αυτή υπολογίζεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων όλων των δικαιούχων υπαλλήλων του Ταμείου.

Για όσους υπαλλήλους του δεύτερου εδαφίου της προηγούμενης περίπτωσης δεν είναι ασφαλισμένοι στο ΤΠΔΥ η εισφορά υπολογίζεται σε ένα τοις εκατό (1%) επί των τακτικών αποδοχών και πρόσθετων αμοιβών και αποζημιώσεων, υπέρ του ΟΑΕΔ., ενώ για το προσωπικό που είναι ασφαλισμένο στα Μετοχικά Ταμεία των Ενόπλων Δυνάμεων, η εισφορά αυτή αποδίδεται υπέρ των εν λόγω Ταμείων.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μπορεί να ρυθμίζεται ο τρόπος υπολογισμού, είσπραξης και απόδοσης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Η συγκεκριμένη διάταξη καταργήθηκε με το 4997/2022 (δημοσιεύτηκε 25/11/1022) Σε συνέχεια αυτών, η Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων γνωστοποίησε σε όλες τις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δημοσίου την διακοπή της ανωτέρω κράτησης με εγκύκλιο με τίτλο «Κατάργηση της ειδικής εισφοράς 1% της περ. β της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3986/2011» στις 27/12/2022.


Οδηγίες επιστροφής 1% από ΤΠΔΥ (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων)

Θα ακολουθήσετε τα παρακάτω βήματα:
ΒΗΜΑ 1: Μπαίνετε στην ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el
BHMA 2: Ηλεκτρονικό αίτημα εξυπηρέτησης – κλείσιμο ραντεβού – Είσοδος στην Υπηρεσία
BHMA 3: Είσοδος με κωδικούς TAXISNET – Πατάω δύο φορές «Συνέχεια».
BHMA 4: Επιλέγετε νέα αίτηση και κάνετε επικαιροποίηση   των στοιχείων σας.
ΒΗΜΑ 5: Επιλέγετε για θέμα — Άλλο θέμα Εσόδων – Ασφάλισης
ΒΗΜΑ 6: Αντιγράφετε το παρακάτω κείμενο στο πλαίσιο κειμένου της αίτησης:

«Με την παρούσα αιτούμαι, την επιστροφή των ατομικών μου ασφαλιστικών εισφορών (Εισφορά 1 ΤΟΙΣ ΕΚΑΤΟ Υπέρ ΤΠΔΥ λόγω μη ανταποδοτικότητας αρ.84 Ν.4997/25.11.2022) που παρακρατήθηκαν αχρεωστήτως από τον Εργοδότη μου κατά την χρονική περίοδο από 01.01.2018 μέχρι 01.01.2023. Θα στείλω συνημμένα στο email td.akoz@efka.gov.gr με θέμα τον αρ. πρωτοκόλλου της παρούσας αίτησης, ηλεκτρονικό αρχείο με μισθοδοτικές καταστάσεις για τα οικονομικά έτη 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 καθώς και βεβαίωση για ΙΒΑΝ τραπεζικού λογαριασμού».

ΒΗΜΑ 7: Κάνετε Υποβολή της αίτησης και μετά με προβολή μπορώ να την εκτυπώσω αν θέλω (φυσικά στο ΒΗΜΑ 6 πρέπει να προσέξετε να βάλετε τα έτη που σας αφορούν αν τυχόν είστε νεοδιόριστοι στο Δημόσιο).
ΒΗΜΑ 8: Μπαίνετε με κωδικούς TAXISNET στην Ενιαία Αρχή Πληρωμής (https://www.gsis.gr/dimosia-dioikisi/pliromes-eispraxeis/eap). Πηγαίνω στο πρώτο μενού από αριστερά Προσωποποιημένη Πληροφόρηση μισθοδοτούμενων και από
εκεί κατεβάζω σε pdf τις μισθοδοτικές καταστάσεις που με ενδιαφέρουν (Προσοχή σε pdf κατεβαίνει μόνο μέσο Firefox).
ΒΗΜΑ 9: Κάνετε συμπίεση όλων των αρχείων σε ένα αρχείο zip (Εάν χρειάζεται γιατί όλα τα αρχεία βγαίνουν περίπου στα 7 ΜΒ) και το στέλνετε συνημμένα μαζί με φωτοαντίγραφο του λογαριασμού ΙΒΑΝ της τράπεζας σας, μέσω email στο email των κατά τόπο καταστημάτων ΕΦΚΑ όπου υπάγεστε, αναφέροντας τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

*Στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάζουμε την αντίστοιχη του ΕΦΚΑ που ανήκουμε

**Υπόδειγμα αίτησης (για όσους καταθέσουν χειρόγραφη αίτηση)

***Στη διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου βάζουμε την αντίστοιχη του ΕΦΚΑ που ανήκουμε

****Τα δικαιολογητικά θα ζητηθούν στη συνέχεια

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code