Επιλέξτε Page

Ερώτηση Στην Ελληνική Βουλή: Αιτήματα Πανελληνίου Σωματείου Hellas ΕΜΤky

Ερώτηση Στην Ελληνική Βουλή: Αιτήματα Πανελληνίου Σωματείου Hellas ΕΜΤky

ελληνική λύση

ΕΡΩΤΗΣΗ

Θεσσαλονίκη, 23/01/2023

Του: Κωνσταντίνου Χήτα, Βουλευτή Β΄ Θεσσαλονίκης

ΠΡΟΣ: Τoν κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Αιτήματα Πανελληνίου Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας ΕΜΤΚΥ»

Κύριε Υπουργέ,

Συμφώνως εγγράφου του Πανελλήνιου Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας HELLAS ΕΜΤky, τα πληρώματα των ασθενοφόρων του εν λόγω Σωματείου θεωρούν ότι, αν και διαθέτουν τα ίδια τυπικά και ουσιαστικά προσόντα με τα Πληρώματα Ασθενοφόρων (Οδηγοί, Τραυματιοφορείς, Διασώστες, Τεχνικοί) του ΕΚΑΒ και παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες, υφίστανται δυσμενείς διακρίσεις.
Αυτές έγκεινται στις κάτωθι παροχές:

α) Δε λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 30 παρ. 1 ν. 4024/2011 ετήσια ειδική αποζημίωση για προμήθεια υπηρεσιακής στολής, η οποία χορηγείται στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ,

β) δε λαμβάνουν την προβλεπόμενη από τη διάταξη του άρθρου 105 του ν. 2071/1992 δεκαήμερη άδεια κλειστού χώρου, η οποία χορηγείται στους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ,

γ) λαμβάνουν εκτός έδρας αποζημιώσεις για διακομιδές που ξεπερνούν τα 50 χλμ., ενώ το αντίστοιχο όριο για τους υπαλλήλους του ΕΚΑΒ είναι 30 χλμ., σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4461/2017 και

δ) λαμβάνουν μειωμένη αμοιβή – αποζημίωση, για την εκτός έδρας εργασία τους, για την υπερωριακή τους απασχόληση, για τη νυχτερινή εργασία και για την εργασία τους κατά τις εξαιρέσιμες ημέρες, σε σύγκριση με τα πληρώματα του ΕΚΑΒ.

Τέλος, αιτούνται της άμεσης μετάταξης και ένταξής τους στο ΕΚΑΒ.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Προτίθεσθε όπως προβείτε στις κατάλληλες ενέργειες, προκειμένου τα αιτήματα των εργαζομένων του Πανελλήνιου Σωματείου Πληρωμάτων Ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας HELLAS ΕΜΤky δεόντως ικανοποιηθούν;

Ο ερωτών Βουλευτής

ΧΗΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ


ΕΡΩΤΗΣΗ “PDF”
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code