Επιλέξτε Page

Διαφήμιση

Επικουρικοί Συνάδελφοι Μοριοδότηση Η Ανισότητα Είναι θεσμοποιημένη

Επικουρικοί Συνάδελφοι Μοριοδότηση Η Ανισότητα Είναι θεσμοποιημένη

Επικουρικοί Συνάδελφοι με ακριβώς την ίδια ειδικότητα διασώστης πλήρωμα ασθενοφόρου, των υγειονομικών περιφερειών Κέντρα Υγείας. Μία ακόμη παράφορη αδικία που δεν μπορεί να εξηγήσει κανείς.

Με πρόσφατη νομοθετική ρύθμιση

που θα αφορά τους 2 μελλοντικούς διαγωνισμούς για κάλυψη θέσεων παραϊατρικού προσωπικού (μονίμων τόσο στο Ε.Κ.Α.Β όσο και στα νοσοκομεία και στα Κέντρα Υγείας της Χώρας ).

Θεσμοθετήθηκε ότι οι επικουρικοί διασώστες του Ε.Κ.Α.Β για την περίοδο της πανδημίας θα λάβουν (20) μόρια ανά μήνα ενώ αυτοί των Κέντρων Υγείας για την ίδια χρονική περίοδο (10) μόρια ανά μήνα.

Επικουρικοί Συνάδελφοι Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα:

Ο τομέας του Ε.Κ.Α.Β περιοχής Κάβρου συνεπικουρεί με το ασθενοφόρο Κ.Υ. Βάμου άρα ο επικουρικός διασώστης του Ε.Κ.Α.Β. θα λάβει 20 μόρια, ενώ αυτός του Κέντρου Υγείας Βάμου θα λάβει 10 μόρια.

Ποιος και πως μπορεί κάποιος να μας πει;

Με ποια λογική υπάλληλοι με το ίδιο ακριβώς αντικείμενο εργασίας , τα ίδια ακριβώς προσόντα τις ίδιες ώρες εργασίας κ.λ.π – κ.λ.π
διαχωρίζονται σε βαθμίδες … ΠΟΙΟΣ… και… ΓΙΑΤΙ;

* Ευχαριστούμε των συνάδελφο Λ.Π. για την επισήμανση

 

bannerg45

 

Διαφήμιση

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code