Επιλέξτε Page

Εκπαίδευση Υγειονομικών Υπαλλήλων

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 219 Β΄ 22.02.2007

Η παράγραφος Ι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ στο κατηγορία (Ια) αναφέρετε ρητά Εκπαίδευση Υγειονομικών Υπαλλήλων, η υποχρέωση όλων τον επαγγελματιών υγείας, Ιατρών, Νοσηλευτών, Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και κάθε άλλο παραϊατρικό προσωπικό στην Βασική Υποστήριξη ζωής και την Αυτόματη Εξωτερική Απινίδωση.

ΕΕΚΑΑΝ

Όπως αναφέρεται μέσα στο ΦΕΚ η ΕΕΚΑΑΝ (Εθνική Επιτροπή Κάρδιο Αναπνευστικής Ανακοπής) βασίζεται στα πρότυπα των Διεθνών Οργανισμών που ασχολούνται με την ανακοπή και την αναζωογόνηση όπως είναι ο ILCOR.

Στο παρών ΦΕΚ

περιγράφεται και η σύσταση ΟΚΑΑ (Ομάδας Καρδιοαναπνευστικής Αναζωογόνησης) στις υγειονομικές μονάδες.
Πολύ σημαντικό είναι η ομάδα να έχει τις απαραίτητες γνώσεις που χρειάζονται για να υποστηρίξουν τη Καρδιοαναπνευστική αναζωογόνησης.

Εξίσου σημαντικό είναι η ομάδα που μεταφέρει τον ασθενή στα επείγοντα (Πληρώματα Ασθενοφόρου) καθώς και η ομάδα του ΤΕΠ που παραλαμβάνει τον ασθενή να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ άμεσα και να υποστηρίξει τον ασθενή μέχρι να καταφθάσει η ΟΚΑΑ.

 Βασική Υποστήριξη ζωής

Στο συνημμένο 1 βλέπουμε την δομή που πρέπει να έχει ένα σεμινάριο της ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 5 και 8 ωρών και τους κανονισμούς εκπαίδευσης που πρέπει να ακολουθήσουν οι εκπαιδευτές. Επίσης να εστιάσουμε στο γεγονός ότι οι εκπαιδευτές θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι εκπαιδευτές του E.R.C. (European Resuscitation Council).

Βάση του συγκεκριμένου ΦΕΚ

Εν κατακλείδι ο κλάδος μας, Διασώστες Πληρώματα Ασθενοφόρου βάση του συγκεκριμένου ΦΕΚ θα πρέπει να είναι εκπαιδευμένο στην ΚΑΡΠΑ (BLS/AED Provider ) του E.R.C. σαν ελάχιστο προσόν.
Από εκεί και μετά αν θέλουμε να παρέχουμε καλύτερες υπηρεσίες υγείας και να μπορέσουμε να δώσουμε περισσότερες πιθανότητες να έχει μια καλύτερη έκβαση ένα περιστατικό θα πρέπει να αναζητήσουμε από μόνοι μας περαιτέρω εκπαίδευση στο αντικείμενο που μας αφορά δηλαδή στον Προνοσοκομειακό χώρο.

ΕΕΚΑΑΝ

Σχολαστική τήρηση των ελαχίστων προδιαγραφών, όπως αυτές έχουν θεσπισθεί από την ΕΕΚΑΑΝ

Παπαδόπουλος Θεοχάρης

Παπαδόπουλος Θεοχάρης

Διασώστης - Πλήρωμα Ασθενοφόρου

EMT-I Paramedic
Cource Director E.R.C. / Instructor E.C.O.S.E.P.
Teacher in Comprehensive Education E.O.P.P.E.P.

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code