Επιλέξτε Page

Εξειδικευμένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Εξειδικευμένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση

Ο όρος καρδιακή ανακοπή

αναφέρεται στο σταμάτημα της καρδιακής μηχανικής δραστηριότητας, δηλαδή στη μη εξώθηση αίματος από την καρδιακή αντλία.
Ο όρος καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (cardiopulmonary resuscitation, CPR) με συντετμημένη ονομασία στην Ελλάδα ΚΑΡΠΑ, αναφέρεται στην επείγουσα αντιμετώπιση που απαιτείται, για να υπερνικηθεί η ανεπάρκεια της κυκλοφορίας και της αναπνοής.
Στην Ελλάδα, ο όρος ΚΑΡΠΑ (καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση) προτάθηκε το 1997 από το Ελληνικό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (ΕΣΑΝ) και έκτοτε έχει επικρατήσει.

Η ΚΑΡΠΑ έχει δύο στάδια:

 1. Βασική ΚΑΡΠΑ ή βασική υποστήριξη της ζωής (basic life support, BLS),
 2. Εξειδικευμένη ΚΑΡΠΑ ή εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής (advanced life support, ALS). Ο όρος «εξειδικευμένη» θεωρείται κατά τους συγγραφείς ως η καλύτερη ερμηνεία του αγγλικού όρου «advanced» και έχει αναγνωριστεί από το 1997 από το ΕΣΑΝ.

Ως βασική υποστήριξη της ζωής ορίζεται η αποκατάσταση της βατότητας του αεραγωγού και η υποστήριξη της αναπνοής και της κυκλοφορίας χωρίς τη χρήση άλλου εξοπλισμού, εκτός από μια προστατευτική μεμβράνη στόματος ή μια προσωπίδα τσέπης.

Η βασική υποστήριξη της ζωής περιλαμβάνει:

 1. την αρχική αξιολόγηση του ατόμου, το οποίο κατέρρευσε,
 2. τη διατήρηση της βατότητας του αεραγωγού και την τοποθέτηση του πάσχοντος, ο οποίος αναπνέει
  αλλά δεν έχει συνείδηση, σε θέση ανάνηψης,
 3. τον αερισμό του πάσχονος, ο οποίος δεν αναπνέει, με τον εκπνεόμενο αέρα του διασώστη
  (εμφυσήσεις αναζωογόνησης στους πνεύμονες του θύματος),
 4. τις θωρακικές συμπιέσεις του πάσχοντος ώστε να κυκλοφορήσει το αίμα στα ζωτικά όργανα.
  Η εξειδικευμένη υποστήριξη της ζωής αναφέρεται στην αποκατάσταση της κυκλοφορίας και της αναπνοής με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού και φαρμάκων που στοχεύουν στην αποκατάσταση αυτοδύναμης

Εξειδικευμένη Αναζωογόνηση ABCDE

Η καρδιακή ανακοπή συνήθως οφείλεται σε προβλήματα:

 1. από τον αεραγωγό (airway, Α),
 2. από την αναπνοή (breathing, B),
 3. από την κυκλοφορία (circulation, C).

Επομένως, η προσέγγιση του βαρέως πάσχοντος ασθενούς πρέπει να είναι συστηματική, τυποποιημένη, και εστιασμένη στην αναγνώριση προβλημάτων από το αναπνευστικό, το καρδιαγγειακό σύστημα αλλά και το κεντρικό νευρικό σύστημα σύμφωνα με τον μνημοτεχνικό κανόνα ABCDE [όπου D (disability) η νευρολογική κατάσταση και E (exposure) η έκθεση του ασθενούς κατά τη φυσική εξέταση]…

Κεφάλαιο 15 ο Εξειδικευμένη Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code