Επιλέξτε Page

Διαφήμιση

Σεμινάρια Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής

Advanced Life Support – ALS

Το σεμινάριο Εξειδικευμένης Υποστήριξης της ζωής (Advanced Life Support – ALS) στοχεύει στην εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας στη διαχείριση των αιτίων της καρδιακής ανακοπής και την αναγνώριση των ασθενών που επιδεινώνονται, και αν δεν αντιμετωπιστούν άμεσα μπορεί να καταλήξουν σε καρδιακή ανακοπή.

Επιπλέον το σεμινάριο διδάσκει την αντιμετώπιση των ασθενών με καρδιακή ανακοπή. Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στην αντιμετώπιση των αρρυθμιών περί την ανακοπή και στην αντιμετώπιση των απινιδώσιμων και μη – απινιδώσιμων ρυθμών της καρδιακής ανακοπής.

Διδάσκονται οι τεχνικές εξασφάλισης του αεραγωγού και η αναγνώριση των ηλεκτροκαρδιογραφικών ρυθμών. Κύριο μέλημα του σεμιναρίου είναι να αναπτύξει την ικανότητα των εκπαιδευόμενων να ηγούνται ομάδων αναζωογόνησης.

Το σεμινάριο πιστοποιείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European Resuscitation Council-ERC) με διάρκεια τρία έτη. Το εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου το λαμβάνετε από την εκπαιδευτική πλατφόρμα του φορέα πιστοποίησης ERC και είναι σε μορφή pdf στην Ελληνική γλώσσα. Το υπόλοιπο eLearning εκπαιδευτικό υλικό του σεμιναρίου είναι στην αγγλική γλώσσα.

Το σεμινάριο ERC ALS recertification απευθύνεται σε αυτούς που έχουν ολοκληρώσει με επιτυχία το σεμινάριο Advanced Life Support – ALS του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αναζωογόνησης ) και επιθυμούν να επανα-πιστοποιηθούν. Η δυνατότητα δίδεται στους εκπαιδευόμενους μέσα στα 2 πρώτα χρόνια της αρχικής πιστοποίησης. Είναι σεμινάριο με μικρότερη διάρκεια (5 ωρών).

ΕΕΚΑΑ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code