Επιλέξτε Page

Κύπρος: Υπηρεσία Ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ Μια Υπηρεσία Πρότυπο

Κύπρος: Υπηρεσία Ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ Μια Υπηρεσία Πρότυπο

Η Προϊστάμενη Υπηρεσίας Ασθενοφόρων ΟΚΥπΥ Ριάνα Κωνσταντίνου “αναφέρει’. Στόχος μας η διάσωση ανθρώπινων ζωών

Τη σημασία και τον ρόλο της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), αναδεικνύει μέσω συνέντευξης της, η Προϊστάμενη της Υπηρεσίας, Ριάνα Κωνσταντίνου, τονίζοντας ότι «στόχος μας είναι η διάσωση ανθρώπινων ζωών».

  1. Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων αποτελεί
  2. θα θέλαμε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια το προφίλ της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων
  3. Ποια η δυναμικότητα της Υπηρεσίας σε προσωπικό και ασθενοφόρα;
  4. Πόσο σημαντικός ο ρόλος του Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων;
  5. Πόση είναι η διάρκεια ανταπόκρισης σε μία κλήση;
  6. Τι κάνει την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ να ξεχωρίζει;

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων αποτελεί

το μοναδικό σώμα παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας της χώρας μας (ΚΥΠΡΟΣ) και, μέσω του Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων, το οποίο στελεχώνεται με νοσηλευτικούς λειτουργούς εκπαιδευμένους στη τηλεφωνική διαχείριση κλήσεων, λαμβάνει και ανταποκρίνεται σε όλες τις κλήσεις σε εικοσιτετράωρη βάση.

Η κα Κωνσταντίνου μεταξύ άλλων, εξηγεί τη διαδικασία που ακολουθείται από την κλήση μέχρι τη μεταφορά των ασθενών στο νοσοκομείο και υποδεικνύει πως «η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την άμεση ανταπόκριση των ασθενοφόρων όσο και για την παροχή Πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου».

Σε ό,τι αφορά τα σχέδια του Οργανισμού, για περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας, η κα Κωνσταντίνου αναφέρει πως, ανάμεσα σε αυτά είναι η αύξηση των σταθμών ασθενοφόρων προς περαιτέρω μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των ασθενοφόρων.

Καταρχάς, θα θέλαμε να μας περιγράψετε με λίγα λόγια το προφίλ της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων αποτελεί την εμπροσθοφυλακή των Υπηρεσιών άμεσης παρέμβασης και επείγουσας φροντίδας στο σύστημα υγείας. Η αποστολή της είναι η παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας σε όλους τους πάσχοντες και η έγκαιρη και ασφαλής διακομιδή τους στο πλησιέστερο καταλληλότερο Νοσοκομείο.

Η ποιότητα στην παρεχόμενη φροντίδα αποτελεί τον κύριο στόχο των υπηρεσιών μας, καθώς το σύνολο των παρεμβάσεων αποσκοπεί στην ασφάλεια και βελτίωση της υγείας του πάσχοντα με ένα και μοναδικό στόχο την διάσωση της ανθρώπινης ζωής.

Κύπρος πλήρωμα ασθενοφόρου

Ποια η δυναμικότητα της Υπηρεσίας σε προσωπικό και ασθενοφόρα;

Η Υπηρεσία μας στελεχώνεται από 300 άτομα προσωπικό και διαθέτει 75 οχήματα-ασθενοφόρα.

Σε πόσα σημεία ανά το Παγκύπρια υπάρχουν σταθμοί για ασθενοφόρα;

Σε 27 διαφορετικά σημεία, τα οποία είναι κατανεμημένα στις Επαρχίες σε διαφορετικές τοποθεσίες, ανάλογα με την κατανομή του πληθυσμού και την γεωγραφική κατανομή.

Ποια είναι η διαδικασία που ακολουθείται από την κλήση μέχρι και τη μεταφορά ασθενών στο νοσοκομείο;

Λαμβάνεται η κλήση μέσω του Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων (22887171) και αποστέλλεται το πλησιέστερο ασθενοφόρο.

Πόσο σημαντικός θεωρείται ότι είναι ο ρόλος του Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων;

Το Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Κλήσεων Ασθενοφόρων είναι αναπόσπαστο μέρος της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ. Αποτελεί τον πυρήνα των επικοινωνιών για τις Υπηρεσίες Επείγουσας Διάσωσης και διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία της Υπηρεσίας.

Το Κέντρο εργάζεται πάνω σε εικοσιτετράωρη βάση και στελεχώνεται με νοσηλευτικούς λειτουργούς εκπαιδευμένους στη τηλεφωνική διαχείριση κλήσεων από εκπαιδευτές μεγάλων Ευρωπαϊκών Κέντρων, οι οποίοι εκπαιδεύτηκαν να χρησιμοποιούν διεθνή πρωτόκολλα τόσο για την άμεση ανταπόκριση των ασθενοφόρων, όσο για την παροχή τηλεφωνικών οδηγιών για πρώτες βοήθειες όσο και για τη διαχείριση των περιστατικών.

Βασικός σκοπός του Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων (Ambulance Control Centre) είναι να λαμβάνει όλες τις κλήσεις και να τις κατανέμει στα ασθενοφόρα για εκτέλεση, με βάση προκαθορισμένες προτεραιότητες.

Γίνεται κάποια ιεράρχηση των κλήσεων ανάλογα με την σοβαρότητά τους; Αν ναι, με ποια κριτήρια και ποιος ο ρόλος του Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Κλήσεων;

Η ιεράρχηση των κλήσεων γίνεται ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα του περιστατικού. Η ιεράρχηση-διαλογή γίνεται από τους εξιδεικευμένους λειτουργούς του Συντονιστικού Κέντρου Κλήσεων Ασθενοφόρων, ακολουθώντας διεθνείς αρχές και αλγόριθμους.

Σημειώνεται ότι, οι κλήσεις για ασθενοφόρο, κατά κύριο λόγο, είναι τηλεφωνικές, και κατατάσσονται στις πιο κάτω τέσσερις βασικές κατηγορίες:

•             Πολύ Επείγουσες (Emergency)

•             Επείγουσες (Urgent)

•             Mη Επείγουσες

•             Προγραμματισμένες (Planned or Routine)

Κατά μέσο όρο πόση είναι η διάρκεια ανταπόκρισης σε μία κλήση;

Η ανταπόκριση των ασθενοφόρων στα περιστατικά εξαρτάται από το είδος και τη βαρύτητα του περιστατικού. Ο μέσος χρόνος ανταπόκρισης στις απειλητικές για την ζωή κατάστασης είναι 10 λεπτά.

«Καθοριστικής σημασίας η συμβολή των πολιτών»

Πόσο σημαντική θεωρείτε τη συμβολή των πολιτών για την όσο το δυνατόν ταχύτερη ανταπόκρισή της Υπηρεσίας και ποιες είναι οι βασικές πληροφορίες που πρέπει να δίνουν κατά την κλήση τους;

Η συμβολή των πολιτών είναι καθοριστικής σημασίας τόσο για την άμεση ανταπόκριση των ασθενοφόρων όσο και για την παροχή Πρώτων βοηθειών μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου.

Η ψυχραιμία των πολιτών στο να δώσουν όλα τα απαραίτητα στοιχεία σε σχέση με το είδος του περιστατικού και την διεύθυνση καθορίζει και τον χρόνο άφιξης των ασθενοφόρων.

Υπηρεσίες Επείγουσας Διάσωσης

Σε πόσες κλήσεις ανταποκρίθηκε η Υπηρεσία Ασθενοφόρων κατά το 2021 και τι περιστατικά αφορούσαν;

Μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου, ανταποκριθήκαμε σε 65.029 περιστατικά που αφορούσαν όλες τις επείγουσες καταστάσεις και την διαχείριση των περιστατικών covid.

Πως η υπηρεσία ασθενοφόρων μέσα από το έργο της υποστηρίζει και συμπληρώνει το έργο των νοσοκομείων;

Η Υπηρεσία ασθενοφόρων, πέραν του ρόλου της στην επείγουσα προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας και την διάσωση ζωής,

τις μη επείγουσες διακομιδές ασθενών, καθώς και τα προγραμματισμένα ραντεβού σε ασθενείς που χρήζουν διακομιδής με ασθενοφόρα.

Ο συντονισμός των διακομιδών και ανταπόκριση των ασθενοφόρων προς διαχείριση αυτών των περιστατικών είναι καθοριστικής σημασίας για την ομαλή λειτουργία των Νοσοκομείων και την ελευθέρωση κλινών.

Τι κάνει την Υπηρεσία Ασθενοφόρων του ΟΚΥπΥ να ξεχωρίζει;

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων ως το μοναδικό σώμα παροχής προνοσοκομειακής φροντίδας υγείας τις χώρα μας ξεχωρίζει για την μεγάλη εκπαίδευση των πληρωμάτων ασθενοφόρων, τον εξιδεικευμένο εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καθώς και για τις τυποποιημενές διαδικασίες βάση πρωτοκόλλων που μέσα από το Επιχειρησιακό Κέντρο συντονίζει και ρυθμίζει όλη την επείγουσα και προνοσοκομειακή φροντίδα υγείας της χώρας

πληρωματα ασθενοφορου Υπηρεσία Ασθενοφόρων

Ποια είναι τα σχέδια του Οργανισμού για περαιτέρω ανάπτυξη της Υπηρεσίας; Προγραμματίζονται οποιεσδήποτε επενδύσεις;

Ανάμεσα στα σχέδια του Οργανισμού, είναι η αύξηση των σταθμών ασθενοφόρων προς περαιτέρω μείωση του χρόνου ανταπόκρισης των ασθενοφόρων.

Αύξηση των ασθενοφόρων οχημάτων-κινητών μονάδων και ανάπτυξη περαιτέρω εξιδεικευμένων εκπαιδεύσεων για διάσωση ατόμων κάτω από επικίνδυνες και δύσκολες συνθήκες.

“ΑΡΘΡΟ reporter.com.cy

Η Υπηρεσία Ασθενοφόρων Κύπρου έχει βραβευθεί πολλές φορές για το έργο της, το (γνωρίζουμε ιδίως όμμασι). Από όλους εμάς, τους διασώστες πληρωμάτων ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας || HELLAS EMT || Πολλά συγχαρητήρια

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code