Επιλέξτε Page

Διαδικτυακό Σεμινάριο Με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.)

Διαδικτυακό Σεμινάριο Με την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.)

Σκοπός Σεμιναρίου

Το διαδικτυακό σεμινάριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των Πληρωμάτων Ασθενοφόρων, για θέματα που αφορούν τα κωφά – βαρήκοα άτομα, ως προς την καλύτερη – άμεση επικοινωνία, καθώς και την ευαισθητοποίηση όλων προς τα κωφά – βαρήκοα άτομα.

Το διαδικτυακό σεμινάριο θα αναλάβει η Γεν. Γραμματέας της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος, κ. Κυφωνίδου Μαρία

* Ημερομηνία διεξαγωγής του σεμιναρίου είναι στις 15 Ιουνίου 2023 και ώρα 7:00 μ.μ.

Ενότητες Σεμιναρίου

Η μέγιστη διάρκεια του σεμιναρίου θα είναι 1,5 ώρα, καθώς καθ’ όλη τη διάρκεια του θα υπάρχει παράλληλη διερμηνεία στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα.

Οι τρεις βασικές, θεματικές ενότητες του σεμιναρίου είναι:

  • Το Θεσμικό πλαίσιο για τα κωφά – βαρήκοα άτομα
  • Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος, Διεκδικήσεις & Δράσεις
  • Καλές πρακτικές επικοινωνίας με κωφά – βαρήκοα άτομα, για τη σωστή επικοινωνία με το εκάστοτε Πλήρωμα Ασθενοφόρου

Ποια Είναι η ΟΜ.Κ.Ε.

Η Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.) είναι δευτεροβάθμια κοινωνική και συνδικαλιστική οργάνωση και ιδρυτικό μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης Κωφών (EUD). Επίσης, είναι μέλος της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Κωφών (WFD) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Βαρήκοων (EFHOH).

Στην Ελλάδα αποτελεί επίσημο εταίρο της ελληνικής πολιτείας σε θέματα κωφών-βαρηκόων και είναι ιδρυτικό μέλος της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ).

Η ΟΜ.Κ.Ε. έχει ως πρωταρχικό σκοπό την καθολική πρόσβαση των κωφών – βαρήκοων πολιτών σε όλους τους τομείς της καθημερινής τους ζωής.

* Ως Σωματείο Πληρωμάτων Ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας

Ευχαριστούμε θερμά την Ομοσπονδία Κωφών Ελλάδος στο κάλεσμα μας

Με την υποστήριξη: Titagion Boutique Hotel

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code