Επιλέξτε Page

Νομική Προστασία Προσφορά της Εταιρίας ΑRAG

Νομική Προστασία Προσφορά της Εταιρίας ΑRAG

Νομική Προστασία Πληρωμάτων Ασθενοφόρων – Διασώστης Κ.Υ

Αγαπητοί συνάδελφοι, στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται, για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων που απασχολούν τους συναδέλφους μας και τις οικογένειες μας, προέβη στην αναζήτηση της καλύτερης δυνατής λύσης για την κάλυψη Νομικής προστασίας των μελών μας.

Ετσι εξασφάλισαμε μόνο για τα ετήσια εγγεγραμμένα μέλη μια μοναδική Προσφορά που αφορά την ασφάλιση Νομικής Προστασίας των συναδέλφων Πληρωμάτων Ασθενοφόρου μέσω της μεγάλης ασφαλιστικής εταιρίας ARAG.

50% Έκπτωση

Όπου ανέρχεται η ετήσια συνδρομή στα 36 ευρώ. Οι ασφαλισμένοι συνάδελφοι στην “ARAG” έχουν τη δυνατότητα επικοινωνώντας με τα νομικά τμήματα της εταιρίας, να λαμβάνουν άμεσα και υπεύθυνα, νομικές συμβουλές και κατευθύνσεις σε ποινικά – πειθαρχικά – διοικητικά θέματα που τους απασχολούν.

Νομική Προστασία Διασωστών Πληρωμάτων Ασθενοφόρων

Υποβολή Μήνυσης

Έκταση ασφαλιστικής κάλυψης

Εργασιακές Διαφορές

Ποινική – Πειθαρχική Προστασία

Νομικές Συμβουλές

Η ARAG Πληρώνει

Συμπλήρωση Φόρμας

 

Λίγα λόγια για την ARAG και την προσφορά της…

Γ68. EIΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ  ΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΑΣΩΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ

Ασφαλιστικής Προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική δραστηριότητα του και μόνο με την ιδιότητα του Διασώστη ή ως πλήρωμα ασθενοφόρου με εξαρτημένη σχέση εργασίας.

ΠΟΙΝΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αναφέρεται στην υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, και πειθαρχικών συμβουλίων για εξ’ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας.

Όπως για παράδειγμα:

 • Τραυματισμός από αμέλεια κατά την οδήγηση,(επιβαινόντων του ασθενοφόρου ή επιβατών άλλων οχημάτων και πεζών).
 • Τραυματισμός ή θάνατος αρρώστου στην προσπάθεια μεταφοράς ή υποστήριξης ζωής
 • Λάθος συντονισμός του ασυρματιστή ή τηλεφωνητή στην κίνηση του ασθενοφόρου με αποτέλεσμα την επιπλοκή της υγείας του αρρώστου.

ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

Όπως για παράδειγμα:

 • Ε.Δ.Ε.
 • Παρακράτηση μισθού
 • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
 • Απόλυση χωρίς αιτία
 • Δικαιώματα αδείας
 • Δυσμενής μετάθεση
 • Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα

Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματά των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για εξώδικη ή δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης που έχουν σχέση με την ασφαλισμένη επαγγ/κή δραστηριότητα. Επιπλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, μετά από ατύχημα που έλαβε χώρα με το ασθενοφόρο εν ώρα υπηρεσίας και με ευθύνη τρίτου.

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων και η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής
ευθύνης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Παρέχονται νομικές συμβουλές για προκύψαντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω
αναφερόμενες καλύψεις, εφόσον έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμβάν, χρόνος, τόπος,
διαδικασία κλπ) ώστε να αποτελούν αποδεδειγμένα ασφαλιστική περίπτωση του ιδίου του
ασφαλισμένου.

ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ

Η ασφαλιστική προστασία αποκλείεται:

• Για την παραφύλαξη έννομων συμφερόντων,

✓ που έχουν σχέση με την ιδιότητα του ιδιοκτήτη, κυρίου, κατόχου οχημάτων που κινούνται αυτοδύναμα καθώς και των ρυμουλκούμενων, αναφορικά με την διεκδίκηση υλικών ζημιών και συναφών απαιτήσεων
✓ που απορρέουν από αξιώσεις αποζημίωσης για υλικές ζημιές σε περιουσιακά στοιχεία, περιλαμβανομένης και της κατοικίας του ασφαλισμένου,
✓ που βρίσκονται σε άμεση σχέση με την απόκτηση ή την εκποίηση ακινήτων,
✓ που έχουν σχέση με τον ασφαλισμένο σαν επιτηδευματία ή ελεύθερο επαγγελματία,
✓ που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με πολέμους, εχθροπραξίες, εξεγέρσεις, σεισμούς, με ζημιές από ραδιενέργεια ή γενετικές ανωμαλίες, από ακτινοβόλο ραδιενέργεια, με επιδημίες/πανδημίες και γενικότερα με καταστάσεις που συνιστούν ή προσιδιάζουν σε περιστάσεις έκτακτης ανάγκης και ανωτέρας βίας.

• Σε περιπτώσεις διαφορών :

✓ από ενοχικές συμβάσεις που συνάπτει ο ασφαλισμένος
✓ από συμβάσεις προσλήψεως νομίμων εκπροσώπων νομικών προσώπων,
✓ από συμβάσεις εγγυήσεως, εγγυοδοσίας, αναδοχής χρέους και ασφαλιστηρίων κάθε είδους,
✓ από σχέσεις μισθώσεως ή δουλειάς επί ακινήτων,
✓ από τυχερά παιχνίδια ή στοιχήματα,
✓ από το οικογενειακό και το κληρονομικό δίκαιο,
✓ φορολογικής ή δασμολογικής φύσεως.
• Για ασφαλιστικές περιπτώσεις που αναγγέλλονται στον ασφαλιστή, ύστερα από έξι μήνες μετά την λήξη του ασφαλιστηρίου που καλύπτει τον κίνδυνο.
• Για την διαδικασία κήρυξης του νόμου κλπ. ως αντισυνταγματικού,
• Σε περίπτωση οδήγησης οχήματος από πρόσωπο που δεν έχει την άδεια ικανότητα οδηγού που προβλέπεται απ’ το Νόμο, καθώς και σε περίπτωση οδήγησης χωρίς την άδεια του κύριου ή του νόμιμου κάτοχου του οχήματος ή σε περίπτωση οδήγησης οχήματος που δεν έχει άδεια κυκλοφορίας ή σε περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια οινοπνεύματος και άλλων ουσιών.
• Αν βεβαιωθεί τελεσίδικα ότι ο ασφαλισμένος διέπραξε εκ δόλου την αξιόποινη πράξη ή παραπέμπεται για πράξεις κατά του πολιτεύματος, των πολιτικών δικαιωμάτων, της πολιτειακής εξουσίας, της δημόσιας τάξης και για τα εκ προθέσεως αδικήματα περί την υπηρεσία, κατά της ζωής, της προσωπικής και γενετήσιας ελευθερίας, κατά της τιμής, της ιδιοκτησίας, των περιουσιακών
δικαιωμάτων και περί ναρκωτικών.
• Σε περιπτώσεις διαφορών που απορρέουν από ασφαλιστήρια συμβόλαια ARAG.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ:

Η ασφαλιστική κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον συντρέχει αρμοδιότητα Ελληνικών δικαστηρίων και παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που γεννήθηκαν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Νομικής προστασίας απολαμβάνει ο/η ασφαλισμένος/η, όπως αναφέρεται στο ασφαλιστήριο, για την επαγγελματική του δραστηριότητα.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΟΣΟ

30.000€ για κάθε ασφαλιστική περίπτωση.

ΕΚΤΑΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ

Η κάλυψη ισχύει στην Ελλάδα και εφόσον υπάρχει αρμοδιότητα ελληνικών δικαστηρίων.
Η κάλυψη παρέχεται για ασφαλιστικές περιπτώσεις που θα γεννηθούν μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της ασφάλισης.

ΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ όπως για παράδειγμα:

✓ Απόσπαση-Μετάθεση-Μετάταξη-Κρίσεις
✓ Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών
✓ Βλαπτικές μεταβολές
✓ Διοικητικά πρόστιμα
✓ Δικαιώματα αδείας-αναπαύσεων-μεταθέσεων
✓ Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας περί μεταθέσεων
✓ Αποζημίωση από εργατικό ατύχημα
✓ Διαφορές που προκύπτουν με το Ταμείο Ασφάλισης
✓ Απολογίες-Ε.Δ.Ε.
✓ Αναφορές υπηρεσιακές ή μη
✓ Παρακράτηση μισθού
Στις ανωτέρω περιπτώσεις, αλλά και σε κάθε άλλη περίπτωση που παραβλάπτονται τα νόμιμα δικαιώματα των ασφαλισμένων ως μισθωτών από παράνομες πράξεις ή παραλείψεις του εργοδότη τους, η ARAG είναι στο πλευρό τους αναλαμβάνοντας τα έξοδα για την εξώδικη η δικαστική ικανοποίηση των αξιώσεων τους στα πολιτικά και διοικητικά δικαστήρια.

Περιλαμβάνει και την υπεράσπιση σε κάθε είδους πειθαρχική διαδικασία / δίωξη που ασκείται εναντίον του καθώς και την προσφυγή του στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια.

ΠΟΙΝΙΚΗ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΗ ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη, αφορά την υπεράσπιση των ασφαλισμένων ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων και πειθαρχικών συμβουλίων, για εξ αμελείας ή από ενδεχόμενο δόλο ποινικά αδικήματα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας ως υπαλλήλων.

 • Ποινική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει τόσο την προανάκριση, την κυρία ανάκριση και την δίκη σε
  όλους τους βαθμούς.
 • Πειθαρχική υπεράσπιση, η οποία περιλαμβάνει την υπεράσπιση σε κάθε στάδιο της πειθαρχικής διαδικασίας / δίωξης και την προσφυγή στα αρμόδια Διοικητικά Δικαστήρια (ενδικοφανής προσφυγή, διοικητική προσφυγή, αίτηση ακύρωσης κτλ.)
  Η κάλυψη ισχύει και για ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας καθώς και την διεκδίκηση σωματικής βλάβης από τον υπαίτιο τρίτο, εάν τραυματιστούν ως οδηγοί υπηρεσιακού οχήματος.
  Όπως για παράδειγμα:
 • Τραυματισμός από αμέλεια κατά την οδήγηση, (επιβαινόντων του ασθενοφόρου ή επιβατών άλλων
  οχημάτων και πεζών).
 • Τραυματισμός ή θάνατος αρρώστου στην προσπάθεια μεταφοράς ή υποστήριξης ζωής.
 • Λάθος συντονισμός του ασυρματιστή ή τηλεφωνητή στην κίνηση του ασθενοφόρου με αποτέλεσμα
  την επιπλοκή της υγείας του αρρώστου.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΜΗΝΥΣΗΣ

Η ασφαλιστική αυτή κάλυψη δίνει την δυνατότητα στον ασφαλισμένο μας για υποβολή μήνυσης στις περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης, που έχουν σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα. Περιλαμβάνει την μελέτη των στοιχείων / δικογραφίας, που τίθενται υπ’ όψιν του Δικηγόρου και συντάσσεται η μήνυση, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών.

Επί πλέον καλύπτεται η παράσταση πολιτικής αγωγής.

ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Καλύπτεται η διεκδίκηση αποζημίωσης για σωματικές βλάβες, μετά από ατύχημα με το ασθενοφόρο σε υπηρεσία και με ευθύνη τρίτου.

ΑΠΟΚΡΟΥΣΗ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Καλύπτεται η απόκρουση απαιτήσεων και η προσεπίκληση της ασφαλιστικής εταιρίας αστικής ευθύνης.

ΝΟΜΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

Παρέχονται νομικές συμβουλές για προκύψαντα ζητήματα που συνδέονται άμεσα με τις ανωτέρω αναφερόμενες καλύψεις, εφόσον έχουν συγκεκριμένο περιεχόμενο (συμβάν, χρόνος, τόπος, διαδικασία κ.λπ.) ώστε να αποτελούν αποδεδειγμένα ασφαλιστική περίπτωση του ιδίου του ασφαλισμένου.

Σ’ όλες τις παραπάνω αναφερόμενες περιπτώσεις η ARAG πληρώνει:

 • τις αμοιβές του δικηγόρου,
 • τα δικαστικά έξοδα,
 • τις αποζημιώσεις των δικαστικών επιμελητών,
 • τις αποζημιώσεις κλητευθέντων μαρτύρων,
 • τις αμοιβές των διοριζομένων από το δικαστήριο πραγματογνωμόνων,
 • την επιδικασθείσα στον αντίδικο δικαστική δαπάνη

Συνάδελφοι, είναι αυτονόητο ότι το ποσοστό έκπτωσης του ασφαλιστηρίου θα κριθεί από τον αριθμό μελών που θα συμμετάσχουν στην προσφορά.
Η Ως άνω εκπτώσεις θα παρέχονται έπειτα από επίδειξη ταυτότητας ή της κάρτας πιστοποίησης εγγραφής των μελών.

Συνάδελφοι θέλετε να Δηλώσετε Ενδιαφέρον – Συμμετοχής στην προσφορά της ARAG; θα συνεχιστούν οι εγγραφές με 33,00€ για όλους ανεξαρτήτως αν έχουν άδεια άσκησης επαγγέλματος ή όχι, το συμβόλαιο θα ανανεώνεται την 1η ΜΑΪΟΥ κάθε έτος.
* Προσοχή αν κάποιος συνάδελφος/σα εγγραφεί πχ τον ΟΚΤΏΒΡΙΟ θα πληρώσει 33,00€ και θα πληρώσει ξανά τον ΜΆΙΟ.
* Οδηγίες Αίτησης:
α’  Κατεβάζετε την αίτηση
β’ συμπληρώνετε τα στοιχεία σας
γ’ την αποστέλνεται μαζί με το αποδεικτικό  πληρωμής  στο – email: melos@emtky.gr

Λογαριασμός κατάθεσης: GR46 0172 7500 0057 5009 7391 677

Δικαιούχος: ΑΡ-ΜΑ GOLD Ι.Κ.Ε.

ARAG - ΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code