Επιλέξτε Page

Αλλάζουν όλα στα Επείγοντα των νοσοκομείων

Αλλάζουν όλα στα Επείγοντα των νοσοκομείων

Επείγοντα: Η φροντίδα του ασθενούς πάνω από όλα

Σε εξέλιξη η πιστοποίηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού και η κτιριακή αναβάθμιση των ΤΕΠ – Στόχος η παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών, η μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών και η εύστοχη διαλογή των περιστατικών

© Παρέχεται από: Protothema.gr

Αλλάζουν «πρόσωπο» τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας της χώρας με στόχο την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών υγείας, τη μείωση του χρόνου αναμονής των πολιτών σε αυτά και τον περιορισμό των διακομιδών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο.
Η σταδιακή κτιριακή αναβάθμιση των υπαρχόντων υποδομών είναι εν εξελίξει, παράλληλα με τη διά βίου εκπαίδευση και πιστοποίηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει τα ΤΕΠ.
Παράλληλα ο μακροπρόθεσμος σχεδιασμός του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει τη διεύρυνση των σημείων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας. Στις άμεσα υλοποιούμενες ενέργειες του υπουργείου Υγείας περιλαμβάνονται, πρώτον, η κτιριακή αναβάθμιση των ΤΕΠ που λειτουργούν στα 127 νοσοκομεία του δημόσιου Συστήματος Υγείας, με την αξιοποίηση κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης και, δεύτερον, η πιστοποίηση του ιατρονοσηλευτικού προσωπικού που στελεχώνει τα κομβικά αυτά τμήματα της νοσοκομειακής φροντίδας της χώρας μας…

Επείγοντα

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code