Επιλέξτε Page

Ελληνική Λύση: Στελέχωση Πληρωμάτων των Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β

Ελληνική Λύση: Στελέχωση Πληρωμάτων των Ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ κατέθεσε ερώτηση στην Ελληνική Βουλή με θέμα: Στελέχωση πληρωμάτων των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.


ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Αθήνα, 21/07/2023

Της: Μαρίας Αθανασίου, βουλευτού Β’2 Δυτικού Τομέα Αθηνών

Προς: Τον κ. Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: «Στελέχωση πληρωμάτων των ασθενοφόρων του Ε.Κ.Α.Β.»

Κύριε Υπουργέ,

Δυνάμει της από 5-7-2023 πράξης νομοθετικού περιεχομένου (άρθρο πρώτο) σε συνδυασμό και με το από 7-7-2023, υπ’ αρ. πρωτοκόλλου 42.459 έγγραφο του Προέδρου του ΕΚΑΒ, προβλέπεται ότι το διατιθέμενο, είτε αποσπώμενο προσωπικό οχημάτων του ΕΚΑΒ, απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β΄ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών (…«η διακομιδή των ασθενών διενεργείται … στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων περιφερειών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.»). Οι ιδιαίτερες συνθήκες αλλά και το επείγον κάθε περίπτωσης διακομιζόμενου ασθενούς, στοιχεία τα οποία αποτελούν ζητήματα ζωής ή θανάτου, απαιτούν συνοδούς με υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης αλλά και πλούσιας σχετικής προηγούμενης εμπειρίας, προκειμένου οι εν λόγω να μπορούν να παρέχουν την κατάλληλη κατά περίπτωση φροντίδα, τα κρίσιμα πρώτα λεπτά της ως άνω διακομιδής.

Με δεδομένο ότι η στελέχωση των οχημάτων των ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ νομοθετήθηκε με Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου, νομοθέτημα το οποίο ψηφίζεται σε εξαιρετικά επείγουσες καταστάσεις, αλλά και με δεδομένο ότι αφορά σε ζητήματα ζωτικής σημασίας, των οποίων η διευθέτηση, είτε σώζει, είτε κοστίζει σε ανθρώπινες ζωές,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  1. Θεωρείτε ότι η στελέχωση των οχημάτων του Ε.Κ.Α.Β. με πρόσωπα που δεν έχουν τύχει εκπαίδευσης διασώστη, είτε ειδικευμένου ιατρικού προσωπικού, αλλά με υγειονομικό προσωπικό πάσης φύσεως, προστατεύει την ζωή διακομιζομένων ασθενών, οι οποίοι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο και η απώλεια μιας ορθής ανταπόκρισης, έστω και για λίγα λεπτά, μπορεί να προκαλέσει μόνιμες και μη αναστρέψιμες βλάβες στην υγεία τους ή ακόμη και απώλεια της ίδιας της ζωής τους;
  2. Εκλαμβάνετε το ως άνω ψηφισμένο με ΠΝΠ μέτρο ως προσωρινό μέτρο αντιμετώπισης του προβλήματος ή θεωρείτε ότι δι’ αυτού καλύπτονται μονίμως και διαρκώς οι ανάγκες της έκτακτης υγειονομικής φροντίδας των πολιτών;
  3. Ποια μέτρα προτίθεσθε να λάβετε και πότε, ούτως ώστε τα οχήματα του ΕΚΑΒ να είναι μονίμως στελεχωμένα με το κατάλληλο, επαρκώς κατηρτισμένο στην αντιμετώπιση έκτακτων συνθηκών νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό, καθώς και με ειδικευμένους διασώστες, ανά περίπτωση, ούτως ώστε να μπορούν οι τελευταίοι να παρέχουν αποτελεσματικές και ασφαλείς υγειονομικές υπηρεσίες, κατά περίπτωση;

Η ερωτώσα βουλευτής

Μαρία Αθανασίου


Η ΕΡΩΤΗΣΗ >>

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code