Επιλέξτε Page

Διαφήμιση

Π.Ο.Π ΕΚΑΒ: Αποχή από τις δευτερογενείς μεταφορές Μυτιλήνη

Επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας  Π.Ο.Π ΕΚΑΒ – Προς τον διοικητή του Βοστάνειο Νοσοκομείο Μυτιλήνης

Σχετικά με την κινητοποίηση ‘Αποχή από δευτερογενείς μεταφορές – εξιτήρια, επανεξετάσεις, επιστροφές από τα ΤΕΠ

η οποία θα ξεκινήσει για τους εργαζόμενους του Ε.Κ.Α.Β. Μυτιλήνης, αρχικά για ένα τρίμηνο απο τις, 01/09/2022 έως 31/11/2022

Οι Διασώστες Πληρωμάτων Ασθενοφόρων θα απέχουν από τις δευτερογενείς μεταφορές – εξιτήρια, επανεξετάσεις, επιστροφές από τα ΤΕΠ

Βοστάνειου Νοσοκομείου Μυτιλήνης

Διαφήμιση

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code