Επιλέξτε Page

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πως εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ασφάλεια της διακομιδής ασθενών και πολιτών στα Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ με την πρόσληψη ανεκπαίδευτων οδηγών ασθενοφόρων;

Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: Πως εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ασφάλεια της διακομιδής ασθενών και πολιτών στα Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ με την πρόσληψη ανεκπαίδευτων οδηγών ασθενοφόρων;

Ερώτηση Προς τον Υπουργό Υγείας, Με θέμα:

“Πως εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ασφάλεια της διακομιδής ασθενών και πολιτών στα Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ με την πρόσληψη ανεκπαίδευτων οδηγών ασθενοφόρων” ;

Με Αριθμό Πρωτοκόλλου 2326/19-12-2023, έχει κατατεθεί στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ: κ΄ Κόκκαλη Βασίλειο, συνυπογράφουν ακόμη 10 βουλευτές
Βέττα Καλλιόπη – Δούρου Ειρήνη (Ρένα) – Θρασκιά Ουρανία (Ράνια) – Μάλαμα Κυριακή – Μαμουλάκης Χαράλαμπος – Μπάρκας Κωνσταντίνος – Νοτοπούλου Αικατερίνη – Παναγιωτόπουλος Ανδρέας – Παπαηλιού Γεώργιος και ο κ΄ Παππάς Πέτρος


ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τον Υπουργό Υγείας

ΘΕΜΑ: “Πως εξασφαλίζεται η δημόσια υγεία και η ασφάλεια της διακομιδής ασθενών και πολιτών στα Κέντρα Υγείας και ΠΠΙ με την πρόσληψη ανεκπαίδευτων οδηγών ασθενοφόρων” ;

Στις 5-07-2023 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ Α΄132/05.07.2023) η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου αναφορικά με τις  “Ρυθμίσεις για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας ανάγκης ενίσχυσης της στελέχωσης των πληρωμάτων στα ασθενοφόρα των δομών του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας, των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών και ορεινών περιοχών της χώρας”.

Όπως αναφέρεται στην ΠΝΠ:

1. Στις δομές του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (Ε.Κ.Α.Β.), των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων των νησιωτικών δήμων της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των δήμων της Περιφέρειας Κρήτης, και των ορεινών δήμων του άρθρου 2β του ν. 3852/2010 (Α’ 87), αντίστοιχα, στις οποίες δεν υπάρχει ή δεν επαρκεί το προσωπικό κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων τους, δύναται να διατίθεται, μέχρι την 31η.12.2023, προσωπικό του Πυροσβεστικού Σώματος ή στρατιωτικό προσωπικό των Ενόπλων Δυνάμεων, εξαιρουμένων των οπλιτών θητείας, για την εκτέλεση υπηρεσίας οδηγού στα ασθενοφόρα οχήματα των ως άνω δομών. Το ανωτέρω προσωπικό διατίθεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, κατόπιν αιτήματος των δομών και απόφασης του αρμοδίου οργάνου του φορέα προέλευσης και εφόσον οι υπηρεσιακές ανάγκες δεν το απαγορεύουν.

2. Ελλείψει προσωπικού της παρ. 1 ή σε περίπτωση που το προσωπικό αυτό δεν επαρκεί, είναι δυνατή η απόσπαση υπαλλήλων κλάδων και ειδικοτήτων Οδηγών των οικείων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Η απόσπαση διενεργείται κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος των δομών και απόφασης των αρμόδιων για τον διορισμό οργάνων των Ο.Τ.Α., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016 (Α’ 224), περί Ενιαίου Συστήματος Κινητικότητας, και για διάστημα που δεν υπερβαίνει την 31η.12.2023. Οι αποδοχές του αποσπασμένου προσωπικού συνεχίζουν να καταβάλλονται από την υπηρεσία προέλευσης.

3. Το διατιθέμενο ή αποσπώμενο προσωπικό των παρ. 1 και 2 απαιτείται να διαθέτει άδεια οδήγησης κατηγορίας Β’ και να έχει εκπαιδευτεί σε βασικές γνώσεις παροχής πρώτων βοηθειών. Η διακομιδή των ασθενών διενεργείται: α) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας του Ε.Κ.Α.Β., με τη συνοδεία προσωπικού ειδικότητας διασώστη – πληρώματος ασθενοφόρου, β) στην περίπτωση περιοχών αρμοδιότητας των Κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με τη συνοδεία υγειονομικού προσωπικού πάσης φύσεως.

Στην έκδοση της ως άνω πράξεως νομοθετικού περιεχομένου, το Καλοκαίρι του 2023, οδήγησαν προφανώς τα αλλεπάλληλα περιστατικά μεταφοράς ασθενών με ιδιωτικής χρήσεως μεταφορικά μέσα, που είχαν ως συνέπεια ακόμη και την απώλεια της ζωής τους, τα οποία έλαβαν χώρα τους θερινούς μήνες και προκάλεσαν αλγεινή εντύπωση, αναδεικνύοντας την αδυναμία της Πολιτείας να εξασφαλίσει την ταχεία και έγκαιρη διακομιδή ασθενών στο πλησιέστερο νοσοκομείο, εξαιτίας των ελλείψεων τόσο σε ανθρώπινο δυναμικό, όσο και σε στόλο του ΕΚΑΒ.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο βάφτισε την χρόνια και γνωστή τοις πάσι ανεπάρκεια και έλλειψη προσωπικού κλάδων ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων, ως δήθεν έκτακτη ανάγκη, την οποία προσπάθησε να επιλύσει πρόχειρα, πρόσκαιρα και αποσπασματικά νομοθετικά, με δανεισμό και μετακινήσεις υπαλλήλων από την Πυροσβεστική και από τα σώματα των ενόπλων δυνάμεων, προκειμένου να αναλάβουν την υπηρεσία των οδηγών ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας και των ΠΠΙ.

Την ίδια ώρα, αντί να προβείτε σε αποφάσεις στελέχωσης του προσωπικού ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων ή ΔΕ Οδηγών για τη λειτουργία των ασθενοφόρων οχημάτων, με κριτήρια την μόνιμη επάνδρωση του προσωπικού και την κάλυψη των μόνιμων και πάγιων αναγκών, προσλαμβάνοντας το κατάλληλο προσωπικό, που φέρει τα αναγκαία ουσιαστικά προσόντα για την ανάληψη της υπηρεσίας του οδηγού ασθενοφόρου των Κέντρων Υγείας και των ΠΠΙ, εντούτοις, και πάλι νομοθετείτε πρόχειρα και πρόσκαιρα αναφορικά με την στελέχωση των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας και ΠΠΙ.

Η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδος, δημοσίευσε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη 11 ατόμων κατηγορίας ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ, με σύμβαση ορισμένου χρόνου διάρκειας 12 μηνών και με καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών για την κάλυψη αναγκών Κέντρων Υγείας αρμοδιότητας 5ης Υ.Π.Ε.
Το έρεισμα για την εν λόγω εκδήλωση ενδιαφέροντος είναι η υπ’ αριθ. Γ4β/52010/26-10-2023 εγκριτική απόφαση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας , σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκε η συνεργασία Κέντρων Υγείας και ΠΠΙ με έντεκα συνεργάτες κλάδου ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ με καθεστώς έκδοσης δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών.

Σύμφωνα με την εκδήλωση ενδιαφέροντος η εργασία που θα παρέχεται από τους συνεργάτες οδηγούς ασθενοφόρων, θα είναι υπό καθεστώς ΌΧΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ, και σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα του εκάστου Κέντρου Υγείας. Μεταξύ των απαιτούμενων προσόντων, για την εν λόγω συνεργασία, είναι η κατοχή άδειας οδήγησης αυτοκινήτου, χωρίς όμως να υπάρχει κανένα απολύτως κριτήριο – προσόν, που να αφορά στην ιδιαίτερη φύση της παροχής υπηρεσίας σε Μονάδα Υγείας, που έχει άμεση σχέση και επίδραση στην υγεία των ασθενών.

Την τεράστια αυτή έλλειψη, η ίδια η εκδήλωση ενδιαφέροντος προσπαθεί να καλύψει, όχι πριν την πρόσληψη – έναρξη συνεργασίας, αλλά αμέσως μετά, με την εκπαίδευσή των συνεργατών σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών.

ΕΠΕΙΔΗ, το Υπουργείο επιλέγει να επιλύσει πρόσκαιρα για διάστημα ενός μόνο έτους τις ανάγκες σε πλήρωμα οδηγών ασθενοφόρων, επιλέγοντας ένα ιδιότυπο σύστημα, το οποίο ενέχει κινδύνους για τους ασθενείς και την δημόσια υγείας.

ΕΠΕΙΔΗ, οι οδηγοί που θα προσληφθούν δεν έχουν καμία σχέση και συνάφεια με την υπηρεσία σε δομή υγείας. Η απαίτηση δε κατοχής διπλώματος – άδειας οδήγησης αφορά αμιγώς στην ικανότητα οδήγησης, όχι όμως και στην διαχείριση εν γένει του εκάστοτε περιστατικού και της προ-νοσοκομειακής φροντίδας.

ΕΠΕΙΔΗ, η πρόσληψη οδηγών ασθενοφόρων με το σύστημα της συνεργασίας και αμοιβής με απόδειξη παροχής υπηρεσιών ενέχει εν γένει αυξημένους κινδύνους, ως προς την απόδοση και την ασφάλεια κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους. Διότι, η μη αποκλειστική απασχόληση και η εργασία σύμφωνα με τις ανάγκες κάθε κέντρου υγείας, σημαίνει ότι ο συνεργάτης – οδηγός που εργάζεται στο κέντρο υγείας Αγιάς, έχει το δικαίωμα να ασκεί κι άλλη εργασία, με συνέπεια είτε να εργάζεται ως οδηγός απολύτως επιφορτισμένος με άλλη εργασία, είτε σε κάθε περίπτωση, να αδυνατεί να βρίσκεται ανά πάσα στιγμή στην υπηρεσία του Κέντρου Υγείας για την διαχείριση έκτακτων περιστατικών.

ΕΠΕΙΔΗ, οι ως άνω κίνδυνοι εξαιτίας της απόφασης της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, είναι εμφανείς.

ΕΠΕΙΔΗ, θα μπορούσε να αντιμετωπίσει την έλλειψη προσωπικού ειδικότητας ΟΔΗΓΩΝ ΔΕ, ασθενοφόρων ΕΚΑΒ και ΠΠΙ, με την πρόσληψη ως πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης μελών πληρώματος ασθενοφόρου, που θα έχουν τις εξής δύο εγγυήσεις:

Α) Θα εκτελούν την υπηρεσία τους κατά αποκλειστικότητα, με τις παρεπόμενες εγγυήσεις αναφορικά με την αποτελεσματικότητα του υπαλλήλου και
Β) Θα φέρουν τα αναγκαία ουσιαστικά προσόντα, τα οποία συνέχονται με την άσκηση υπηρεσίας, τα οποία θα αξιολογούνται προ της προσλήψεως και όχι εκ των υστέρων, με την εκπαίδευση σε βασικές γνώσεις πρώτων βοηθειών, όπως εξάλλου το υπάρχον προσωπικό πληρωμάτων ασθενοφόρων Κέντρων Υγείας και ΠΠΙ, κατέχει την Βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος διασώστη – Πληρώματος Αθενοφόρου, σύμφωνα με την υπουργική Απόφαση Γ4Β/16276/4-3-2015 του τότε Αναπληρωτή υπουργού Υγείας.

ΕΠΕΙΔΗ, ο τρόπος που επέλεξε το Υπουργείο Υγείας να καλύψει τα κενά και τις ελλείψεις στο πλήρωμα των ασθενοφόρων των Κέντρων Υγείας και των ΠΠΙ, δεν εξασφαλίζει τα εχέγγυα της προσήκουσας παροχής των υπηρεσιών μεταξύ των οποίων του Κέντρου Υγείας του Δήμου Αγιάς της ΠΕ Λάρισας, στον οποίο έχουν προσαρτηθεί οι πρώην δήμοι Λακέρειας, Μελιβοίας και Ευρυμενών, και εμφανίζει γεωγραφικές ιδιαιτερότητες, καθώς αποτελείται από ορεινές, ημιορεινές και πολύ απομακρυσμένες Κοινότητες από την Λάρισα, και συγχρόνως αποτελείται και τα παράλια του που εκτείνονται σε μήκος 50 χλμ., φιλοξενώντας την περίοδο του θέρους πλήθος εσωτερικών και εξωτερικών τουριστών.

ΕΠΕΙΔΗ οι εν λόγω ιδιαιτερότητες, σε συνδυασμό με την αυξημένη κίνηση τουριστών την θερινή περίοδο, έχουν ως συνέπεια τόσο οι μόνιμοι κάτοικοι όσο και οι παραθεριστές να βρίσκονται σε μόνιμο και διαρκή κίνδυνο και ανασφάλεια.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

1. Υπό ποια κριτήρια αποφασίστηκε η έγκριση συνεργασίας των κέντρων Υγείας και των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων, με το ιδιότυπο καθεστώς της απόδειξης παροχής υπηρεσιών και μη αποκλειστικής απασχόλησης των ΟΔΗΓΩΝ ασθενοφόρων ;
2. Πώς εξασφαλίζεται η συνεχής και διαρκής παρουσία στην υπηρεσία, η εγρήγορση και η ετοιμότητα των οδηγών – συνεργατών των ασθενοφόρων, εφόσον τους δίδεται το δικαίωμα μη αποκλειστικής απασχόλησης;
3. Για ποιο λόγο δεν απαιτείται ως προϋπόθεση η πιστοποιημένη εκπαίδευση των οδηγών ασθενοφόρων και η συνάφεια με την παροχή πρώτων βοηθειών;
4. Γιατί δεν προβλέφθηκε η πρόσληψη μόνιμου προσωπικού – πληρώματος για την ανάγκη κάλυψης των πάγιων και διαρκών αναγκών, που συνίστανται στην άμεση, ασφαλή και έγκαιρη διακομιδή ασθενών και πολιτών σε επίπεδο προ-νοσοκομειακής φροντίδας και περίθαλψης;

Οι Ερωτώντες Βουλευτές
Κόκκαλης Βασίλειος

Βέττα Καλλιόπη
Δούρου Ειρήνη (Ρένα)
Θρασκιά Ουρανία (Ράνια)
Μάλαμα Κυριακή
Μαμουλάκης Χαράλαμπος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Νοτοπούλου Αικατερίνη
Παναγιωτόπουλος Ανδρέας
Παπαηλιού Γεώργιος
Παππάς Πέτρος


Η ΕΡΩΤΗΣΗ


Το σωματείο μας Hellas EMTky ευχαριστεί τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Βασίλειο Κόκκαλη για την προ ημερών εποικοδομητική συνάντησή μας. “ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ: Συνάντηση με τον βουλευτή Λάρισας του ΣΥΡΙΖΑ Π.Σ. κ. Βασίλειο Κόκκαλη

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code