Επιλέξτε Page

Η ΕΝΕ Συμφωνεί να Συνοδεύουν οι Νοσηλευτές Στα Ασθενοφόρα

Η ΕΝΕ Συμφωνεί να Συνοδεύουν οι Νοσηλευτές Στα Ασθενοφόρα

«Υπόμνημα σχετικά με την τροποποίηση του Οργανισμού του ΕΚΑΒ»

Διακομιδή Ασθενών Με Συνοδεία Νοσηλευτών

Αναφορικά με την επικείμενη τροποποίηση του Οργανισμού του Ε.Κ.Α.Β. και με σκοπό την βελτίωση των υπηρεσιών επείγουσας φροντίδας στον ελληνικό πληθυσμό, η Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδος, το επαγγελματικό επιμελητήριο των Νοσηλευτών της χώρας και θεσμικό όργανο προάσπισης των δικαιωμάτων τους, σας επισημαίνει τα ακόλουθα:

Ι. Σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά δεδομένα (εκτός από τη Μεγάλη Βρετανία), οι νοσηλευτές στο επίπεδο των προπτυχιακών σπουδών τους εκπαιδεύονται και στην επείγουσα νοσηλευτική φροντίδα. Αναπτύσσουν δε, βάσει των προγραμμάτων σπουδών, κριτική σκέψη για λήψη αποφάσεων στις επείγουσες καταστάσεις. (Στην διάθεσή σας τα προγράμματα σπουδών των σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της χώρας.)

Βάσει των ανωτέρω, οι νοσηλευτές δύνανται να προσφέρουν επείγουσα νοσηλευτική φροντίδα σε όλα τα μέσα διακομιδής του ΕΚΑΒ (Κινητές Μονάδες, Αεροδιακομιδές, Πλωτά Μέσα, Μοτοσυκλέτες Επείγουσας Παρέμβασης κ.λπ.)

ΙΙ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 2071/92 το ΠΔ 348/96 τροποποίηση του οργανισμού του ΕΚΑΒ, όπως ισχύει σήμερα, υφίσταται Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στην κεντρική υπηρεσία του ΕΚΑΒ στο οποίο υπάγονται οι νοσηλευτές ΠΕ-ΤΕ , οι ΔΕ διασώστες-πληρώματα ασθενοφόρων και ασυρματιστές-διαβιβαστές.

Είναι επιτακτική ανάγκη να διατηρηθεί η συγκεκριμένη Διεύθυνση Νοσηλευτικών Υπηρεσιών στο ΕΚΑΒ, διότι δεν είναι σύννομο και ορθό να ορίζεται προϊστάμενος των νοσηλευτών ΠΕ-ΤΕ και ΔΕ Διασωστών πληρωμάτων ασθενοφόρων ιατρός. Μια τέτοια πρόβλεψη, άλλωστε, συνιστά υποβιβασμό του νοσηλευτικού επαγγέλματος.

Εξάλλου, στο Σχέδιο Νόμου για το Ενιαίο Πλαίσιο των οργανισμών Νοσηλευτικών Μονάδων και Άλλων Υπηρεσιών Παροχής Υγείας του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, επίσημη πρόταση είναι η αφαίρεση από την Διεύθυνση Ιατρικών Υπηρεσιών των άλλων επιστημόνων που υπάγονται σε αυτή και η δημιουργία νέας διευθύνσεως στην οποία θα ενταχτούν, δεδομένης και της ειδικότητας του ιατρικού κλάδου και της εξαίρεσής του από τις περισσότερες διατάξεις του δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα.

Η Νοσηλευτική Διεύθυνση πρέπει να αποτελεί ανεξάρτητη διεύθυνση, νομοθετικά κατοχυρωμένη και δεν είναι δυνατόν να καταργηθεί σε έναν νευραλγικής σημασίας φορέα παροχής υγείας όπως είναι το ΕΚΑΒ.

Με το άρθρο 81 παρ. 34 του πρόσφατου νόμου 4600/2019, ο καθορισμός των προϋποθέσεων της άσκησης του επαγγέλματος των διασωστών-πληρωμάτων ασθενοφόρου καθορίζεται από το Τμήμα Νοσηλευτών/Νοσηλευτριών της Διεύθυνσης Νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας. Στην δε υπ’ αριθμ. Α5/4898/99 Κοινή Απόφαση του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας και Οικονομικών (ΦΕΚ 1748/τ.Β/99) «Ίδρυση Ινστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) στο ΕΚΑΒ» δεν ορίζονται προσόντα του Διευθυντή του ανωτέρω ΙΕΚ.

Εφόσον επομένως ο καθορισμός των προϋποθέσεων άσκησης του επαγγέλματος του διασώστη-πλήρωμα ασθενοφόρου, γίνεται από το Τμήμα Νοσηλευτικής Διεύθυνσης στο οποίο προΐσταται ΠΕ ή ΤΕ νοσηλευτής, κατ΄αναλογία, ο διευθυντής του ΙΕΚ ΕΚΑΒ, θα πρέπει να είναι Νοσηλευτής όπως συμβαίνει σε όλα τα ΙΕΚ και σχολές ΔΕ βοηθών νοσηλευτών του Υπουργείου Υγείας, με μεταπτυχιακό στη Επείγουσα Νοσηλευτική.

εκ του ΆΡΘΡΟΥ … www.enne2022.gr

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code