Επιλέξτε Page

Πρόσληψη Με Μπλοκάκι: Για Το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς

Πρόσληψη Με Μπλοκάκι: Για Το Κέντρο Υγείας Ζαγοράς

Υπό καθεστώς έκδοσης απόδειξης παροχής υπηρεσιών “Μπλοκάκι” για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων στο Κέντρο Υγείας Ζαγοράς

Τη με αριθμ Γ4β/64795/20-01-2023 με Θέμα : Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη τριών (3) ατόμων κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου και ελλείψει αυτών με τρία (3) άτομα κατηγορίας ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρου χωρίς άδεια και πιστοποίηση, έκδοσης από αυτούς δελτίου απόδειξης παροχής υπηρεσιών για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του, για χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.
Η μηνιαίες αποδοχές ανέρχονται σε 1.200 ευρώ η εργασία που θα παρέχει είναι πλήρους απασχόλησης αλλά όχι αποκλειστικής, σύμφωνα με τις ανάγκες και το πρόγραμμα του Κέντρου Υγείας Ζαγοράς της 5ης Υ.ΠΕ.


Τα χρόνια του μνημονίου γίνονται πράξη με αυτές τις αποφάσεις, ως πανελλήνιο σωματείο αναφερόμαστε σε όλους τους ιθύνοντες

• Άμεση Κατάργηση του άθλιου καθεστώτος πληρωμής με δελτίο παροχής υπηρεσιών – Κανονικές προσλήψεις με συμβάσεις εργασίας αορίστου χρόνου
• Για άλλη μια φορά, προσλήψεις προσωπικού με την ειδικότητα Διασώστης Πληρωμάτων Ασθενοφόρου
• Την άμεση ρύθμιση της μονιμοποιήσεως όλων των συμβασιούχων συναδέλφων


Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος “PDF”
Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code