Επιλέξτε Page

ΕΕ: Βασική Αρχή Μεταφοράς Με Ασθενοφόρο – Πρότυπο EN 1789:2020

ΕΕ: Βασική Αρχή Μεταφοράς Με Ασθενοφόρο – Πρότυπο EN 1789:2020

Το πρότυπο EN 1789:2020 βασίζεται σε μια βασική αρχή της μεταφοράς ασθενή με ασθενοφόρο: Να διασφαλίζεται η ασφάλεια των ασθενών και των χειριστών Πληρωμάτων.

Ασθενοφόρα και το πρότυπο EN 1789:

Κανόνες και κανονισμοί. Το πρότυπο CEN 1789 στην Ευρώπη

Το κίτρινο χρώμα του αμαξώματος ενός ασθενοφόρου δεν είναι τυχαίο. Βάση του πρότυπο CEN 1789:2020 Έτσι πρέπει να είναι τα ασθενοφόρα σε όλη την Ευρώπη, ώστε να αναγνωρίζονται αμέσως από όλους τους πολίτες των κρατών μελών της ΕΕ.

Διασώστης – Πλήρωμα ΑσθενοφόρουΤο πρότυπο CEN 1789:2020 καθορίζει μια σειρά προτύπων προκειμένου να εναρμονιστεί η πρακτική διάσωσης στις ευρωπαϊκές χώρες.
Το κίτρινο είναι το πιο ορατό χρώμα ακόμη και τη νύχτα, άμεσα αντιληπτό. Ο κωδικός χρώματος είναι το RAL 1016, κοινώς θειούχο κίτρινο.

Ο οργανισμός CEN (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τυποποίησης) είναι αναγνωρισμένος από την ΕΕ και αποτελείται από εθνικούς οργανισμούς τυποποίησης.

Κάθε χώρα υιοθετεί και εναρμονίζει τα πρότυπα, γι’ αυτό το λόγο το γράμμα C του ακρωνυμίου CEN αντικαθίσταται από τα αρχικά της χώρας: για παράδειγμα, το BS αντιπροσωπεύει το βρετανικό πρότυπο, το NF τη Γαλλία, το DIN τη Γερμανία, το UNI την Ιταλία.

Το πρότυπο EN 1789:2020 έχει αλλάξει σημαντικά το προηγούμενο με ημερομηνία 2014 που με τη σειρά του είχε επικαιροποιήσει το πρότυπο του 2007, ενώ η πρώτη έκδοση χρονολογείται από το 1999. Συνήθως οι προσαρμογές σε αυτόν τον τομέα πραγματοποιούνται κάθε επτά χρόνια.

Η νομοθεσία που διέπει τα πρότυπα στην Ε.Ε.

πρέπει να εγκριθεί από τους θεσμικούς οργανισμούς όλων των χωρών προκειμένου να έχει νομική ισχύ, αλλά αυτό δεν συμβαίνει πάντα σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Για παράδειγμα, το πρότυπο EN 1789 που κυκλοφόρησε το 1999 ισχύει στη Γερμανία και την Ισπανία εδώ και χρόνια. Στη Γαλλία ισχύει για όλα τα ασθενοφόρα από το 2021 και για τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν από το 2011.

Στην Ιταλία εξακολουθεί να ισχύει ένα προηγούμενο πρότυπο (DM 553 del 1987). Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο τα ιταλικά ασθενοφόρα εξακολουθούν να είναι λευκά. Το κίτρινο χρώμα επικρατεί σε όλη την Ευρώπη με λίγες εξαιρέσεις: στη Σκωτία τα ασθενοφόρα είναι λευκά, ενώ στη Γαλλία η χρήση ενός χρώματος εξαρτάται από την κατηγορία Α, Β ή Γ.

Ταξινόμηση ασθενοφόρων στην Ευρώπη

Αν και τα χρώματα μπορεί να είναι θέμα αισθητικής, υπάρχει ουσιαστική διαφορά στην ταξινόμηση των οχημάτων. Τα πρότυπα EN 1789 καθορίζουν τους ακόλουθους τύπους:

τύπος Α) ασθενοφόρο για τη μεταφορά μη σοβαρών ασθενών, που διακρίνεται σε Α1 (για έναν ασθενή) ή Α2 (για τη μεταφορά δύο ή περισσότερων ασθενών), η λεγόμενη ανάβλητή μεταφορά,
τύπος Β) ασθενοφόρο πρώτων βοηθειών, για υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και μεταφοράς, βασικής θεραπείας και παρακολούθησης σοβαρών ασθενών,
τύπος Γ) κινητή μονάδα εντατικής θεραπείας και μεταφοράς, προηγμένη θεραπεία και παρακολούθηση σοβαρών ασθενών: ο τύπος αυτός ονομάζεται επίσης κινητή μονάδα ανάνηψης.

Εξοπλισμός Ασθενοφόρου και στρατηγική λειτουργίας

Σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς,όπως CEN 1789:2020, το ασθενοφόρο διάσωσης θα πρέπει να έχει το διαμέρισμα οδήγησης διαχωρισμένο από το πίσω διαμέρισμα ασθενούς.
Ο εξοπλισμός του ιατρικού διαμερίσματος περιλαμβάνει: υλικά για φαρμακευτική αγωγή και πρώτες βοήθειες, κιτ ανάνηψης, συσκευές οξυγονοθεραπείας, εξοπλισμό ατομικής προστασίας (ΜΑΠ), βασικά διαγνωστικά εργαλεία, συσκευές ακινητοποίησης κατά του τραύματος, εξοπλισμό μεταφοράς ασθενών κ.λ.π..

Η επίδραση του προνοσοκομειακού χρόνου

Ο εξοπλισμός του ασθενοφόρου μπορεί να διαφέρει εάν η στρατηγική λειτουργίας που υιοθετείται είναι “scoop and run” (ανάκτηση και γρήγορη μεταφορά του ασθενούς στο νοσοκομείο) ή “stay and play” (με στόχο τη σταθεροποίηση του ασθενούς πριν από τη μετάβαση στο νοσοκομείο) και συνεπάγεται ευρύτερο εξοπλισμό.

Μοντέλο Διακομιδής Ασθενούς “scoop and run”

Το πρώτο μοντέλο “scoop and run” χρησιμοποιείται κυρίως στον αγγλοσαξονικό κόσμο με τους EMT paramedics, ενώ το δεύτερο είναι κυρίως διαδεδομένο στα γαλλικά, γερμανικά και κεντροευρωπαϊκά συστήματα διάσωσης.
Υπάρχουν διαφορές στον χρόνο απόκρισης στις αγροτικές περιοχές έναντι των αστικών περιοχών. Αυτό μπορεί να ξεπεραστεί με την παροχή περισσότερων ασθενοφόρων ALS (Advanced Life Support) σε αγροτικές περιοχές από ό,τι σε αστικές, καθώς η απόσταση και ο χρόνος που συνήθως λαμβάνεται στο πρώτο είναι πολύ υψηλότερος.

Ο διασώστης εκτιμά την κατάσταση του πάσχοντος έγκαιρα

Μοντέλο Διακομιδής Ασθενούς “run and play”

Πρόσφατα ένα υβριδικό μοντέλο που ονομάζεται “run and play” γίνεται δημοφιλές και συνίσταται, δη΄λαδή, εργασία στον ασθενή ενώ διακομίζετε στο νοσοκομείο.
Το πρώτο μέλημα του πληρώματος ασθενοφόρου, εκτός από τη σωματική του ακεραιότητα, είναι η γρήγορη προσέγγιση του ασθενή και η άμεση μεταφορά του είτε σε υγειονομικό σταθμό, είτε σε νοσοκομείο. Κι αυτό το πρωτόκολλο ονομάζεται ‘χρυσή ώρα’

Αυτή η τάση επιβεβαιώνει τη σημασία να υπάρχουν ασθενοφόρα οχήματα εξοπλισμένα σύμφωνα με τις κατευθύνσεις των ευρωπαϊκών κανονισμών, που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2020 και ισχύουν για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η έναρξη ισχύος της τελευταίας αναθεώρησης του προτύπου EN 1789:2020

θα υποχρεώσει όλους τους οργανισμούς, ιδιωτικούς και δημόσιους, που εμπλέκονται στον χώρο της διάσωσης να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που θέτουν οι αρμόδιες αρχές.

Τα οχήματα που δεν συμμορφώνονται με τις διατάξεις δεν θα επιτρέπεται πλέον να κυκλοφορούν. Ως εκ τούτου, τα περισσότερα από τα οχήματα που έχουν ταξινομηθεί πριν από το 2011 θα καταστούν απαρχαιωμένα.

Το πρότυπο δεν αφορά μόνο τον κόσμο του εθελοντισμού, αλλά και αυτόν των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των νοσοκομειακών μεταφορών και, τέλος, των ιδιωτικών εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες μεταφοράς ασθενοφόρων.

Ένα ασθενοφόρο δεν είναι απλώς ένα όχημα που μεταφέρει έναν τραυματία – ασθενή. Πρέπει να έχει τον απαραίτητο εξοπλισμό και το πλήρωμα, να είναι σωστά εκπαιδευμένο. Η βοήθεια στον πάσχοντα και τον τραυματία απαιτεί εγρήγορση, διαρκή εκπαίδευση, ενη- μέρωση και προετοιμασία.


Απαραίτητος Εξοπλισμός Ασθενοφόρου >>

Διαφήμιση

Εγγραφή – Ανανέωση

εγγραφή στο σωματείο

ALS/BLS

ΕΕΕΠΦ ΝΑΕΜΤ στην Ελλάδα
Καρδιοαναπνευστική Αναζωογόνηση
Συνεχιζόμενη κατάρτιση πληρωμάτων ασθενοφόρων erc

Στηρίζουμε :)

ΧΑΜΟΓΕΛΑ στα παιδιά που έχουν ανάγκη.

Διασώστης – Πλήρωμα Ασθενοφόρου.

Διασώστες Πλήρωμα.

Διασώστες Ρόδου.

Επικοινωνήστε με τον κάτοχο της καταχώρισης

Captcha Code